Безконтактен смарткартов четец ACR1281U-C2

Онлайн магазин

ACR1281U-C2 Card UID Reader е безконтактен четец, с който автоматично се прочита уникалния идентификационен номер (UID) на всяка ISO 14443 1-4 Тип A и B – съвместими безконтактни карти.
Когато безконтактна карта попадне в обхвата на четеца, ACR1281U-C2 извлича UID на картата и автоматично го прехвърля в клавиатурния буфер. Тъй като ползва клавиатурна емулация, четецът позволява директна работа с всеки текстови редактор, напр. Notepad, MS Excel, MS Word и др. С UID притежателите на карти могат да бъдат идентифицирани правилно в различни приложения, като проверка на самоличността, работно време и контрол на достъпа.
ACR1281U-C2 Card UID четецът е съвместим със стандарта Human Interface Device (HID), поради което не се инсталират драйвери и позволява поддръжка от всяка операционна система.

 

 • USB 2.0 Full Speed Interface
 • USB HID Keyboard Class
 • Поддръжка на безконтактни карти:
  • Скорост на четене/запис до 848 kbps
  • Вградена антена за безконтактен достъп до чипове, с разстояние за четене на карта до 50 мм
  • Поддържа карти ISO 14443 Part 4 Type A and B и MIFARE®
  • Вградена “anti-collision feature”
 • Възможност за надграждане на USB фърмуера

 

 • Електронно правителство
 • Банкиране и плащания
 • Електронно здравеопазване
 • Мрежова сигурност
 • Контрол на достъпа
 • Електронни портфейли & лоялност
 • Транспорт

Актуални драйвери за различните операционни системи
и повече информация – на страницата на ACS – тук


Ръководства и спецификации можете да изтеглите от страницата на ACS тук

Responsive Menu Clicked Image