Контактна карта – ACOS5-64

ACOS5-64 е усъвършенствана криптографска смарт карта, която е напълно съвместима с ISO7816-1/2/3/4/8/9 и common criteria EAL5+ спецификации (на ниво чип). ACOS5-64 е специално създадена, за да подобри сигурността и ефективността на криптографските операции RSA Public-key , които са основен фактор в приложенията, изискващи PKI смарт карти, цифрови подписи и висока степен на сигурност.
С Microsoft CSP, Microsoft CNG и PKCS#11 middleware криптографската смарт карта ACOS5-64  може лесно да бъде използвана в Windows приложения. ACOS5-64 поддържа Windows® 7 и Windows® Server 2008 (x86 и x64 битова среда).
Освен това ACOS5-64 позволява най-различни PKI приложения в една карта. Чрез заявка за цифров сертификат от Public или In-house Certificate Autorities, картата ACOS5-64 може да се използва за следните видове приложения:

 • Електронно подписване на поща
 • Логически достъп до PC
 • Отдалечен достъп до мрежи и VPN
 • Подписване на документи
 • Криптиране на PDF документи
 • Защита на дялове от хард дискове

 

 • Full 64KB of EEPROM memory for application data
 • Compliance with ISO 7816 Parts 1, 2, 3, 4, 8, and 9
  • Supports T = 0 direct protocol
  • Supports high-speed transmission rate from 9.6 to 223.2 kbps
  • Supports ISO 7816 Part 4 File Structures: Transparent, Linear Fixed, Linear Variable, Cyclic
 • Supports DES/3DES/3K3DES/AES-128/AES-192/AES-256/RSA (up to 4,096 bits)
 • Supports SHA-1, SHA-256 hashing algorithm
 • Common Criteria EAL5+ (Chip Level)
 • FIPS140-2 (US Federal Information Processing Standards) compatible
 • Supports Secure Messaging and MAC option to ensure that the data is secured from third party attacks
 • Supports Mutual Authentication and Session Key generation
 • Supports multi-level secured access hierarchy
 • Supports Anti-tearing function
 • Supports the following software:
  • Microsoft Crypto-API, Microsoft CNG and PKCS #11 Middleware
  • Secure Online Certificate Generation
  • Outlook, Windows Mail, Outlook Express and Mozilla Thunderbird mail signing and encryption (S/MIME)
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Smart Card Logon
  • Microsoft Office
  • Open Office
  • Adobe Reader
  • Lotus Notes
 • Електронно правителство
 • Банкиране и плащания
 • Здравеопазване
 • Мрежова сигурност
 • Контрол на достъп
 • Public Key Infrastructure
 • Цифрови подписи

 

Драйвери и инструкции – тук

Responsive Menu Clicked Image