ACOS5-64 Client Kit

Клиентският комплект ACOS5-64 е сигурно и лесно за използване пакетно решение, което е идеално за управление, защита и употреба на цифрови сертификати. Чувствителните данни и частни ключове се съхраняват в криптографската карта на ACOS5-64, а не в компютър, чиято сигурност може да бъде атакувана.
Този клиентски комплект съдържа два вида пакети – Администраторски пакет и Потребителски пакет. Администраторският пакет е подходящ за IT оператори, като например сертифициращи организации  и други административни дейности, свързани с инициализиране на токени и подготовката им за дистрибуция. Потребителският пакет е предназначен за крайни потребители, които ще ползват токена за изискването и инсталацията на цифрови сертификати и употребата и ползването в различни приложения като подписване на документ или криптирането на мейл.

 

Тестови карти/ Токени
 • 5 x ACOS5-64 карти в пълен размер
CD-ROM
 • Административен пакет CD-ROM
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Utility
  • ACS CSP, ACS KSP,  ACS PKCS #11 Middleware
  • Ръководство за администратора
 • Потребителски пакет CD-ROM
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Essentials
  • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
  • Ръководство за потребителя
Поддръжка на SDK операционна система
 • Win XP, Win Vista, Win 7
 • Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64
 • Win 8, Win 8.1
Забележки
 • ACS Middlewares е в съответствие с:
  • PCKS #11
  • Microsoft® CSP
  • Microsoft® CNG
 • Клиентският комплект поддържа следните приложения:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft® Office
  • Microsoft® Outlook / Outlook Express
  • Windows Log-On
  • Thunderbird
  • Open Office (now LibreOffice)
  • Lotus Notes
  • Adobe Acrobat Reader
Responsive Menu Clicked Image