ACR1281U-C1 SDK

ACR1281U-C1 DualBoost II е второто поколение ACR128 DualBoost четец на ACS. Това е четец с два интерфейса – контактен и безконтактен, който позволява използването му с всички карти, съвместими със стандартите ISO 7816 и ISO 14443. ACR1281U-C1 DualBoost II дава възможност за интегриране на конвенционално отделни и независими приложения за контактни и безконтактни технологии в едно устройство и една карта.

ACR1281U-C1 DualBoost II се предлага в пълен комплект за разработка на софтуер (SDK), който съдържа важни компоненти за улесняване разработката на приложения за контактни и безконтактни смарт карти. SDK комплектът предоставя на потребителите инструменти и помощни програми и примерни кодове, което им позволява по лесен и ефективен начин да включат ACR1281U-C1 в своите решения.

 

Смарткартов четец
 • 1 x ACR1281U-C1 Dual Interface смарткартов четец
Тестови карти /  Токени
 • 5 x Mifare 1K карти
 • 5 x ACOS3 контактни смарт карти
 • 1 x ACOS6-SAM Secure Access Module карта
Инсталатор на софтуер
 • Ръководство
 • Инструменти:
  • PC/SC Learning Tool
  • QuickView
  • EasyKey
  • Script Tool 5
  • Smart Card and Reader Tool
 • Примерни кодове:
  • Демонстрира основни команди, които се използват за комуникация с карти и четци
  • Наличен на следните програмни езици:
   • Java
   • MS Visual Basic.NET 2013
   • MS Visual C#.NET 2013
   • MS Visual C++.NET 2013
Поддръжка на SDK операционна система
 • Windows® 7
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10

 

Responsive Menu Clicked Image