CryptoMate Nano Client Kit

CryptoMate Nano Client Kit е лесен за използване пакет от решения за управление и защита на цифрови сертификати с помощта на CryptoMate Nano USB криптографски токен. Комплектът съдържа софтуерно приложение за управление на токени, драйвери и референтни материали, като ви позволява използването на ACOS5-EVO и CryptoMate EVO за PKI базирани приложения. Потребителските идентификационни данни и сертификати никога не са компрометирани с криптографските функции на CryptoMate Nano и йерархията за защитен достъп на няколко нива.

Клиентският комплект съдържа два типа пакети – Административен пакет и Потребителски пакет. Административният пакет е предназначен за сертифициращи органи, регистрационни органи и други администратори, които подготвят и инициализират смарт картата/токена за използване на PKI. След като CryptoMate Nano бъде инициализиран, токенът може да бъде разпространен до крайните потребители. Потребителският пакет е предназначен за крайни потребители, които ще използват CryptoMate Nano за PKI приложения, като например заявка за цифров сертификат и използването му за подписване на документи.

Тестови карти / Токъни
 • 1 x CryptoMate Nano Token
Инсталатор на софтуер
 • Административен пакет
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Utility
  • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
  • Admin Package Manual
 • Потребителски пакет
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Essentials
  • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
  • User Package Manual
Характеристики на комплекта
 • ACS Middlewares comply with the following:
  • PCKS #11
  • Microsoft® CSP
  • Microsoft® CNG
 • Клиентският комплект поддържа следните приложения:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft® Office
  • Microsoft® Outlook
  • Windows Log-On
  • Thunderbird
  • Open Office
  • Adobe Acrobat Reader
Kit Operating System Support
 • Windows® 7
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
Responsive Menu Clicked Image