CryptoMate64 Client Kit

Клиентският комплект CryptoMate64  е сигурно и лесно за употреба пакетно решение, което е идеално за управлението, защитата и използването на цифрови сертификати. Всички чувствителни данни и частни ключове са вътре в самия CryptoMate64, а не в компютър, който би могъл да бъде податлив на атаки. Така се гарантира, че важната информация никога не напуска токена, което дава сигурност в управлението на вашите цифрови сертификати.
Този комплект съдържа два вида пакета – Администраторски пакет и Потребителски пакет. Администраторският пакет е подходящ за IT оператори като сертифициращи организации, регистрационни власти и други административни дейности за инициализиране на токени и подготовката им за дистрибуция. Потребителският пакет е предназначен за крайни потребители, които ще ползват токена за изискването и инсталацията на цифрови сертификати и употребата в различни приложения като подписване на документ или криптирането на мейли.

Test Card(s)/ Token(s)
 • 1 x CryptoMate64 Token
CD-ROM
 • Admin Package CD-ROM
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Utility
  • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
  • Admin Package Manual
 • User Package CD-ROM
  • ACS Unified PC/SC Driver
  • ACS-Certificate Management Essentials
  • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
  • User Package Manual
SDK Operating System Support
 • Win XP, Win Vista, Win 7
 • Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64
 • Win 8, Win 8.1
Remarks
 • ACS Middlewares comply with the following:
  • PCKS #11
  • Microsoft® CSP
  • Microsoft® CNG
 • The client kit supports the following applications:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft® Office
  • Microsoft® Outlook / Outlook Express
  • Windows Log-On
  • Thunderbird
  • Open Office (now LibreOffice)
  • Lotus Notes
  • Adobe Acrobat Reader
Responsive Menu Clicked Image