ACR39U SDK

Софтуерният комплект за разработка ACR39U SDK съдържа всички важни компоненти, необходими за разработването на смарткартови приложения със смарткартовия четец ACR39U. Софтуерният комплект за разработка ACR39U осигурява на разработчиците инструменти и примерни кодове, които позволяват удобното и ефективно използване на смарт картите в техните софтуерни решения.

Смарткартов четец
 • 1 x Смарткартов четец ACR39U-U1
Тестови карти/ Токъни
 • 5 x Микропроцесорни карти ACOS3
 • 5 x Карти с памет SLE 5542
Инсталатор на софтуер
 • ACS Smart Card and Reader Tool
  • Позволява на потребителя да изпълнява команди за четец на смарт карти и карти
 • Инструменти и помощни програми
  • QuickView
   • проверява за правилна инсталация на драйвъра
  • PC/SC Learning Tool
   • Показва използването на PC/SC API стъпка по стъпка и параметрите, които трябва да се използват
  • Scripting Tool 4
   • позволява на потребителя да комуникира със смарт карта чрез използване на командни файлове на скрипт
  • Script Commander PCSC – позволява изпращането на предварително дефинирана последователност от команди за смарт карта към вашата CPU карта
 • Примерни кодове
  • Демонстрира основни команди, използвани за комуникация с картите и четците
  • Налични за следните езици за програмиране:
   • Active X (x86 / x64)
   • Java (x86/x64)
   • Linux C++ (x86/x64)
   • MS Visual Basic .NET 2013 (x86 / x64)
   • MS Visual C# .NET 2013 (x86 / x64)
   • MS Visual C++ .NET 2013 (x64)
   • MS Visual Basic C++ 6.0 (x86)
 • ACS драйвър за смарткартов четец
 • Справочници
Поддръжка на SDK операционна система
 • Windows ® 7
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
Responsive Menu Clicked Image