SDK ACOS6

ACOS6 е бърз и гъвкав смарткартов комплект за разработка, предлагащ ценово-ефективни решения. Създаден е специално, за да отговори на изискванията на множество приложения и електронни портфейли със защитна йерархия за много нива. Благодарение на това, че осигурява защитена среда за всяко отделно приложение, той е подходящ за широк кръг от приложения в сферата на електронни правителства, разплащателни приложения, онлайн зареждания, програми за лоялност и още много.
Смарткартовият комплект ACOS6 Multi-Application & Purse Smart Card Software Development Kit е създаден за професионални разработчици, които имат интерес към разработване на приложения на ACOS6 и ACOS6-SAM. Той съдържа инструменти, позволяващи на всеки да изучи файловата структура ISO7816-4 върху ACOS6, също така съдържа инструмент за персонализация чрез скриптове, Scripting Tool Plus, който позволява персонализацията на смарт карта. Освен това, разработката на приложения е улеснена с уникалния ACS Card Tool, позволяващ потребителите да пращат команди до всеки PC/SC съвместим смарткартов четец и карти. С тези полезни инструменти и лесен за употреба интерфейс, софтуерният комплект намалява времето и средствата, които потребителят инвестира в изследване, разработване и маркетинг.

 

Smart Card Reader(s)
 • 1 x ACR38 Smart Card Reader with SAM slot
Test Card(s)/ Token(s)
 • 5 x ACOS6 Multi-Application & Purse Smart Cards
 • 5 x ACOS6-SAM Secure Access Module Smart Cards
 • 5 x ACOS3 Microprocessor Smart Cards
CD-ROM
 • Demo Programs
 • ACOS6 Demo Program
  • It is a Demonstration program to show the APDU command in every action between ACOS6, the terminal and ACOS6 SAM in
   real application.
 • Tools & Utilities
  • ACOS6 Personalization Scripting tool
   • Allows you to build personalization script quickly with easy understanding to construct data objects themselves under
    GUI.
  • ACOS6 Script Tool Plus
   • Allows you to load the scripts into smart card built by personalization tool for personalization.
  • ACS Card Tool
   • Allows you to send commands directly to any of PCSC-compliant smart card reader and cards including ACOS6 and ACOS6-SAM
    cards.
  • QuickView
   • Allows you to check if you have properly installed your ACS reader
  • PC/SC Learning Tool
   • Allows you to send commands to any PC/SC compliant smart card reader, and to any ISO7816 T=0 compliant smart card. It
    teaches you how to use the PC/SC APIs step-by-step and what parameters to use.
 • Sample Codes
  • Available for the following programming languages: Visual Basic 6.0, Visual Basic.NET, Visual C++, Borland Delphi, Java, C#
 • Smart Card Reader Driver(s)
 • Reference Manual(s)

SDK Operating System Support

 • Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7
 • Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64
Responsive Menu Clicked Image