Контактна карта – ACOS3X

Новата ACOS3x eXpress микропроцесорна карта е базирана на ACOS3 платформа, която е добре позната в целия свят със своята висока защита и лесната за употреба файлова структура. Тя има следните характеристики:

 • Тройна DES (3DES) Crypto-Engine Hardware;
 • По-висока скорост на обработка;
 • По-голяма EEPROM памет, до 256 KB;
 • Максимален размер на записа до 128 потребителски файла.

ACOS3X съдържа мощен микропроцесор и е напълно съвместима с другите продукти от групата на ACOS3. ACOS3X гарантира висока сигурност, която не е за сметка на времето за изчисление на криптограмата.
Подобно на ACOS3, ACOS3X позволява една карта да поддържа различни приложения, свързани с програми за лоялност, контрол на достъп, електронна идентичност и електронен портфейл.
ACOS3X може да бъде свързана с ACOS6-SAM за взаимна автентикация, защитено изпращане на съобщения и диверсификация на ключове, с цел да гарантира сигурността на всяко едно приложение.

Опции:
– ACOS3X-Mag: Контактна карта с магнитна лента

 

 • Full 256KB of EEPROM memory for application data
 • Compliance with ISO 7816 Parts 1, 2 and 3
  • Supports T = 0 direct protocol
  • Supports high-speed transmission rate from 9.6 to 223.2 kbps with modifiable ATR
  • Supports ISO 7816 Part 4 File Structures: Transparent, Linear Fixed
 • Supports DES/3DES hardware crypto-engine
 • Has five secret codes + Issuer code
 • Has PIN code that may be updated by the card holder
 • Supports Key Pair for Mutual Authentication
 • Supports Session Key based on FIPS140-2 compliant true random numbers
 • Supports Secure Messaging and MAC option to ensure that the data is secured from third party attacks
 • Enhanced security with ACOS6-SAM cards
 • Supports Account File Data Structure that can be enabled for secure purse/payment applications
 • Електронно правителство
 • Здравеопазване
 • Контрол на достъпа
 • Мрежова сигурност
 • Електронни портфейли & лоялност
Драйвери:
MSI Installer for PC/SC Driver (32-bit).zip
MSI Installer for PC/SC Driver (64-bit).zip

Актуални драйвери за различните операционни системи
и повече информация – на страницата на ACS – тук


Ръководства и спецификации:
Презентация на ACOS3X.pdf
Техническа спецификация на ACOS3X.pdf

Responsive Menu Clicked Image